Milovan Mavrak
Vodovod i kanalizacija
Stara Lipovica 61A
U ulici Stara Lipovica br.40 i 61A već duži period se pojavljuje voda.Sada je to postalo intezivno i voda je natopila dvorišta preko puta .Molimo za intervenciju !
N/A