Poštovani sugrađani,

Kako bi olakšali rešavanje Vaših svakodnevnih problema, Opština Barajevo je uvela Servis 48 sati. Sve što je potrebno kako bi ste izložili nadležnoj instituciji Vaš problem je pristup internetu i ovom sajtu.

U sekciji On-Line prijava možete popuniti obrazac kojim ćete opisati Vaš problem, kao i popuniti Vaše podatke. U roku od 48 sati bićete kontaktirani kako bi se pristupilo rešavanju Vašeg problema.

Ovakav vid kontakta građana sa Opštinom, opštinskim službama i javnim preduzećima predstavlja najmodernije rešenje i najbolju praksu kakva se primenjuje i u najrazvijenijim opštinama zapadne Evrope, i samim tim našu Opštinu stavlja rame uz rame sa najrazvijenijim opštinama u zemlji i regionu.

 

Osim neposrednih efekata na kvalitet života građana, primena ovakvog sistema prikazuje sliku opštine kao ozbiljne institucije koja je posvećena efikasnom
rešavanju problema svih, bilo da su u pitanju pravna ili fizička lica, što stvara pozitivnu sliku kod potencijalnih investitora.