Nakon što podnesete Vašu prijavu /sugestiju, njen status možete pratiti na strani „PRIJAVE GRAĐANA“.  Prijave su izlistane prema tipu problema koji ste prijavili, i putem interfejsa sajta ih je moguće filtrirati, sortirati i pretraživati. Kada pronađete Vašu prijavu ili prijavu koja Vas interesuje, klikom na bilo koji od podataka iz tog reda možete pogledati detaljan odgovor na Vaše pitanje.

Postoje tri četiri tipa statusa:

  • Ne odgovoreno – Prijave koje još nisu obrađene
  • Rešeno – Prijave koje su rešene pozitivno
  • Nerešeno – Prijave koje su rešene negativno
  • Odgovoreno – Prijave koje je trenutno iz objektivnog razloga nemoguće rešiti ali je to saopšteno

Ukoliko ste priliko popunjavanja prijave ostavili kontakt podatke, a zaposlenima u Opštini je bilo potrebno više podataka o predmetnoj prijavi, zaposleni će Vas kontaktirati u radno vreme Opštine.

VAŽNA NAPOMENA:

Prijava servisu 48 sati ne podrazumeva automatsko rešavanje apsolutno svih problema. Morate imati u vidu da neki problemi, za koje ste Vi sigurni da bi Opština mogla da Vam pomogne u rešavanju, potpadaju pod resore Grada Beograda, Republike Srbije ili njihovih organa i preduzeća, i iako će zaposleni u Opštini učiniti sve da se Vaša prijava što pre realizuje, rokovi za realizaciju tih prijava mogu biti veći od 48 sati. Takođe, imajte u vidu da ukoliko je problem deo većeg, investicionog, ulaganja ili većeg projekta, njihovo realizovanje se ne može realizovati u roku od 48 sati.

I u jednom i u drugom gore navedenom slučaju informaciju o tome da li Vaš problem možda spada u drugu nadležnost ili rešenje Vašeg problema spada u investiciona ulaganja dobićete u roku od 48 sati.