Šta je servis “48 sati”? 

To je javno dostupna internet stranica Opštine Barajevo koja omogućava građanima i priverednim subjektima lakšu komunikaciju sa organima opštine i stručnim službama u cilju bržeg i efikasnijeg rešavanja komunalnih problema na teritoriji i u nadležnosti Opštine. Osnovni ciljevi servisa su transparentnost u radu opštine i njenih organa i popravljanje kvaliteta života na teritoriji opštine.

Imate li ideje i predloge za bolje funkcionisanje, pitanja u okviru nadležnosti za koja se brine Opština Barajevo. Mislite li da bi trebalo nešto poboljšati, urediti, promeniti? Želite da nekoga zvanično obavestite da je, na primer neispravna javna rasvjeta ili svetli danju, da je oštećena putna infrastruktura, ili oprema u parku, da ima problema sa ne redovnim odnošenjem smeća ili da se pojavila divlja deponija…. javite se !

Kako servis funkcioniše?

24 sata dnevno, 365 dana u godini, građani, privredni subjekti i drugi korisnicu mogu, putem forme sa strane „On-Line Prijava“ prijaviti problem ili dati sugestiju.

Prijava se obavlja tako što prvo iz generalne kategorizacija problema odaberete tip problema za koji smatrate da Vaš problem/prijava/sugestija spada. Ukoliko niste sigurni koju bi ste kategoriju izabrali, odaberite „Ostalo / Ne znam“. Ukoliko se opredelite za tu opciju, administrator servisa će pregledati Vašu prijavu/problem/sugestiju i proslediti je adekvatnoj osobi.

Ako ste ipak, odabrali neku od pod kategorija, Vaša prijavu/problem/sugestiju se automatski prosleđuje osobi odgovornoj za tu oblast, koja će u naj kraćem mogućem roku obraditi Vašu prijavu, po potrebi izaći na teren i obavestiti Vas o statusu Vaše prijave naj kasnije u roku od 48 sati.

Uvođenjem servisa 48 sati, građani, privredni subjekti i svi ostali dobijaju: 

  • Građani aktivno učestvuju u rešavanju komunalnih problema i stvaranju lepše opštine
  • Građani štede vreme i novac jer nemoraju lično prisustvoati podnošenju zahteva / prijave
  • Skraćuju se procedure i efikasnije obrađuju zahtevi
  • Unapređuje se komunikacija sa svim subjektima na opštini
  • Bolju koordinaciju službi unutar Opštine
  • Lakša kontrola i transparentniji rad Opštine i njenih službi
  • Kvalitetnije upravljanje i planiranje u oblasti komunalnih usluga

Osim neposrednih efekata na kvalitet života građana, primena ovakvog sistema prikazuje sliku Opštine kao ozbiljne institucije koja je posvećena efikasnom rešavanju problema svih, bilo da su u pitanju pravna ili fizička lica, što stvara pozitivnu sliku kod potencijalnih investitora.