Petrovic Dragan
Vodovod i kanalizacija
Talambaska 19
Nema vode. Da li je kvar i kad cemo dobiti voduo
N/A