Ljiljana Milosavljevic
Vodovod i kanalizacija
Dubravska 48
Nisu postavljene cevi za kanalizaciju od ulice Dubravska 44 do 48.Zasto?????
N/A