Nevena Conić
Vodovod i kanalizacija
Olge Milivojević 7A, Baćevac
Na samom prelazu sa asfaltnog puta (koji se tu završava), kada se skrene desno i uđe u prilaz ka tri vikendice, od kojih je naša Olge Milivojević 7A, došlo je do pucanja vodovodne cevi. Ja sam pokušala da kvar prijavim prošle nedelje, ali broj 3 606 606 je bez prekida zauzet. Nadam se da ću uspeti ovim putem da rešim problem jer voda curi puno, a tamo nema nikoga.
N/A