Zoran Đorđević
Vodovod i kanalizacija
Baćevac,Robajska 1
IZLIVANJE SEPTIČKIH JAMA! Iznad mog imanja na dužini od 100 metara nalazi se 6 septičkij jama koje se izlivaju u Robajsku ulicu i pravo se slivaju u moje dvorište,zagađeno mi je tri bunara kao i zemljište oko kuće-3,5 hektara,deca ne mogu da se igraju po dvorištu a čak ni ovce i koze neće da pasu tu travu.Molim Vas da ukolike ste u mogućnosti preduzmete nešto ili me uputite na odgovarajuće institucije i organe.
N/A