Filter  Strana 3 od 3    Display  of 46
Status Ime i prezime Tip Problema Adresa lokacije Slika lokacije Opis Problema Odgovor
Aleksandra ilić Urbanizam i izgradnja Duje damjanovića Kada ćete asfaltiranje duje damjanovića do broja 35iznad naselja Gaj pre vodovoda desno? Ili bar baciti šljunak.
Marijana Sunajko Urbanizam i izgradnja Bacevac Da li mogu za plac u Baćevcu dobiti lokacijsku dozvolu bez gradjevinske? Nisam jos uvek resila da li ce objekat biti cvrsta gradnja ili montazna . Kojoj sluzbi tj. kojoj kancelariji u opstini treba da se obratim po pitanju lokacijske dozvole? Unapred hvala.
Odgovoreno Bogdan Bižić Urbanizam i izgradnja Baćevac / Živorada Jankovića Dana 5. aprila 2016 podnet je zahtev za izdavanje gradjevinske dozvole ROP-BAR-5154-CPI-1/2016. Nakon isteka zakonskog roka od 5 dana nisam dobio nikakav odgovor, da li mogu da smatram da je zahtev automatski pozitivno rešen? Poštovanje, Kontaktirali smo službu za Urbanizam i izgradnju. Dobila sam odgovor da u telefonskom razgovoru sa vama oni su Vam objasnili razlog zbog kog predmet jos nije stigao na obradu kod referenta. S postovanjem, SITUACIONI CENTAR Servis 48 sati
Odgovoreno Ajtoski Zoran Urbanizam i izgradnja Kat.parc.br.227/23 KO Bacevac Postovani, potrebna mi je informacija o izdavanju novog resenja o lokaciskoj dozvoli. Naime ja sam vec dobio pravosnazno resenje o lokaciskoj dozvoli koja je zavedena pod oznakom V-01 broj 350-192/2012, datuma:05.10.2012. resenje pravosnazno od 22.03.2013. kopiju dokumenta imate u vasoj arhivi.Mojom krivicom iz finansiskih razloga posle 2 godine je istekla pravosnaznost izdate dozvole.Posto su se medjuvremenu kod mene stvorili uslovi da mogu da realizujem projekat na datoj parceli, a dozvola mi je istekla dali postoji mogucnost za izdavanje nove lokaciske dozvole, naravno dostavio bi svu potrebnu dokumentaciju kao i u prvom slucaju izdavanja dozvole. Naime zbog cega vas ovo pitam dobio sam informaciju da se do daljnjeg odlaze izdavanje dozvola na podrucju duz Ibarske Magistale u cijem pojasu pripada i moj plac i da se ceka novi GUP. Interesuje me dali je u medjuvremenu donesen novi GUP i dali je definisan status pojasa gde pripada i moj plac, zanimame dali u novim okolnostima i pod kojim uslovima postoji rea Poštovanje, Prema Prostornom planu gradske opštine Barajevo("Sl.list grada Beograda",br.53/12): Predmetna parcela se nalazi u granicama područja za koje je planirana izrada plana detaljne regulacije, do donošenja navedenog plana na predmetnom zemljištu nije dozvoljena izgradnja, tj. ne moze se izdati lokacijska dozvola. Prostorni plan gradske opštine Barajevo se sprovodi izradom urbanističkih planova i to: Planom generalne regulacije-za naselje Barajevo i Planom detaljne regulacije za Državni put I reda br.22 (Ibarska magistrala) SITUACIONI CENTAR Servis 48 sati
Odgovoreno Jovanovic Sanel Urbanizam i izgradnja Izvorska Postovani, Preuzeo sam Vas dokument Urbanizam_Kako_do_dozvola.pdf. Zanima me gde na sajtu opstine mogu da nadjem sve zahteve za izdavanje dozvola. Prvenstveno mislim na "informaciju o lokaciji" i "lokacijsku dozvolu"? Nasao sam sve zahteve za liegalizaciju, ali za ove zahteve nisam uspeo da pronadjem. Srdacan pozdrav, Sanel Jovanovic Poštovani Jovanoviću, Morate lično doći sa popunjenim zahtevom, kopijom katastarske parcele iz katastra Gradske opštine Barajevo i ovde ćete preuzeti Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole koji morate popuniti i uplatiti administrativnu taksu. Unapred zahvaljujemo! SITUACIONI CENTAR Servis 48 sati
Odgovoreno Milan Nestorović Urbanizam i izgradnja Poštovani, u naselju Baćevac imam plac na kome bih na proleće da gradim kuću. Trenutno imam samo situacioni plan i ništa više. Molim Vas da mi pomognete da sve potrebne radnje odradim do proleća koje se tiču dozvola i svega drugog u vašoj nadležnosti kako bih počtkom godine (februar - mart) mogao da krenem sa gradnjom. Nisam baš najspretniji sa pravnim jezikom i regulativama tako da mi informator koji se nalazi na vašem sajtu izgleda prilično komplikovan. Hvala unapred. Poštovani Nestorovicu! Potrebno je popuniti zahtev za izdavanje lokacijske dozvole, a zatim priložiti sledeće: -Kopiju plana katastarske parcele, ne stariji od šest meseci (RGZ-Katastar nepokretnosti,odelenje Barajevo, ul.Svetosavska); -Izvod iz katastra podzemnih instalacija (RGZ-Sektor za katastar nepokretnosti-Odelenje za katastar vodova,Beograd, ul.Bulevar Vojvode Mišića br.39.) ako je u pitanju dogradnja nije potrebno dostaviti izvod; -Dokaz o pravu svojine odn.zakupa na gradj.zemljištu; -List nepokretnosti-Katastar nepokretnosti,odeljenje Barajevo; -Uslovi nadležnih službi za izradu tehničke dokumentacije ("EDB"Beograd-pogon Barajevo, "BVK"Beograd, Kneza Miloša br.27); -Katastarsko-topografski plan i idejno rešenje-projekat ukoliko ga posedujete-nije obavezno; Dokaz o uplati administrativne takse: Svrha: Republička administrativna taksa................280,00din. Primalac: Republika Srbija Žiro račun broja: 840-742221843-57 Br.modela:97,poziv na broj: 68010 Svrha: Opštinska administrativna taksa Primalac: Opština Barajevo Žiro račun broj: 840742251843-73 Br.modela:97,poziv na broj: 68010 Iznos zavisi od površine objekta: Za objekat od 30m2..............3400,00din. Od 31-150m2.........................5650,00din. Od 151-300m2.......................10400,00din. Od 301-500m2.......................13,560,00din. Od 501-800m2.......................22580,00din. S poštovanjem SITUACIONI CENTAR Servis 48 sati