Margita Rapajić
Urbanizam i izgradnja
Kosmajskih partizana 243A
Poštovani, obraćam vam se sa molbom za asfaltiranje ulice. Živim u ulici Kosmajskih partizana 243A u Lisoviću. Od asfalta do naše kuće je tucanik u dužini od 300 metara do kraja ulice. Čitavu zimu stvaraju se velike rupe, bare se teško suše i imamo veliki problem da dođemo do svoje kuće. Molbe za asfaltiranje iste ulice su već podnošene od strane naših komšija. Ali do danas nikakav odgovor nismo dobili. Više puta smo dobili obećanje od strane visokih predstavnika opštine Barajevo da ce naša ulica biti asfaltirana. Od tada je prošlo minimum tri godine. U nadi da ćete u što krećem roku odgovoriti na ovu moju molbu kao i uraditi predloženo u ovoj molbi, najiskrenije se zahvaljujem.
N/A