Milan Brajdić
Urbanizam i izgradnja
Stara Lipovica, kp 496/2, KO Barajevo
da li je dozvoljena gradnja porodičnog stambenog objekta na lokaciji Stara Lipovica, kp 496/2, KO Barajevo, pošto smo zainteresovani i imamo ponudu za kupovinu tog placa. Unapred hvala na odgovoru.
N/A