Zorana Gajic
Urbanizam i izgradnja
Milosava Ivkovica 42, Barajevo
Priključenje na gasovod? Interesuje me da li će novi gasovod prolaziti iznad jezera Duboki potok (Gunavlje, Stražarija, Karaula). Želela bih da priključim moju kuću na gasovod. Hvala
N/A