Miodrag Bubalo
Ostalo/Ne znam
Lipovički put 276
Šta je sa gasifikacijom?. Postavljene su cevi još početkom prošle godine, potpisao sam ugovor sa distributerom gasa i od tada ništa.
N/A