Ivana Jovanović
Ostalo/Ne znam
Tihomira Stepanovića 8 Vranić
Da li će opština išta dati za bebe i neke paketiće za Novu Godinu? Ili će samo bogate opštine da se čašćavaju, a mi kao da nismo građani?
N/A