N/A
Ostalo/Ne znam
N/A
Poštovani, zanima me koja služba u Opštini je nadležna za otvaranje novih autobuskih stajališta? Kome se mogu obratiti? Hvala.
Poštovanje, Morate se obratiti Sekretarijatu za saobraćaj u Beogradu. Oni su nadležni za autobuska stajališta, ul. 27.Marta br. 43-45 ili na broj tel: 011/330-95-99. SITUACIONI CENTAR Servis 48 sati