OŠ "Pavle Popović"
Javna rasveta
Trg palih boraca 3
Bandere za javnu rasvetu koje su postavljene u školskom dvorištu ne rade. Pretpostavka je da je pokidan podzemni kabal koji spaja bandere
Poštovanje, Vaš problem je upućen JP"Direkcija za razvoj i izgradnju opštine Barajevo" nadamo se da će problem biti rešen. SITUACIONI CENTAR SERVIS 48 sati