Jovanović Vlado
Javna rasveta
Šeste ličke divizije 65G
Lokacija se nalazi u selu Veliki Borak na usponu na koji ne svetle tri ulične sijalice. Nalaze se na samoj krivini i naveče je vrlo opasno kako za šofere tako i za pešake koji idu putem. Nalaze se na skretanju iz glavne ulice šesta lička divizija u ulicu Srečkovačka tu je prva a sledeče dve prema pruzi sa leve strane. Molim Vas lepo za odklanjanje kvara da ne bi u zimskom periodu došlo do neželjenih posledica. Hvala za razumevanje i srdačan pozdrav!
N/A