Božidar Čolić
Javna rasveta
Vitkovica, ulica Živote Mijatovica 6 i 6A
Ulična rasveta ispred brojeva 6 i 6A u ulici Živote Mijatovića ne radi
N/A