Dijana Arsen8jević
Javna rasveta
Vranić,bratstva i jedinstva 28
Ne rade dve sijalice u putu od magistrale do kuće već godinu dana.Prijavljeno više puta
N/A