Milivoje Đajić
Javna rasveta
Prokića kraj 27,29,31,33.
Pregorela sijalica na stubu već duže vreme ispred brojeva 33,31,29 i 27. u ul.Prokića kraj. Molimo zamenu.
N/A