Dragoslav Filipović
Javna rasveta
Filipa Jeremića 7
Više od mesec dana ne radi javna rasveta u ulici Filipa Jeremića u Šiljakovcu
N/A