Dragoslav Tomić
Javna rasveta
Živojina Žire Petrovića 18, Baćevac naselje Talambas
Već mesecima ne radi ulična rasveta tačnije poslednja bandera u ulici ispred same kuće.
N/A