Grupa građana
Javna rasveta
N/A
Pregorela sijalica na stubu već duže vreme ispred brojeva 33,31,29 i 27. u ul.Prokića kraj. Molimo zamenu.
N/A