Damjan Rodic
Javna rasveta
Stara Lip[ovica 215 z
U ogranku ulice Stara Lipovica 215 od jedanaest ulicnih svetiljki ne radi SEADAM. Neke ne rade po godinu dana.
N/A