Milan Matić
Javna rasveta
Dalmatinska 7, Meljak
Više sijalica, skoro svaka druga u Dalmatinskoj ulici ne radi što je pogodna situacija za vandalizam, krađu i nesigurnost.
N/A