Milivoje Đajić
Javna rasveta
Prokića kraj 33
U ul.Prokića kraj ispred broja 33 na vanjskoj rasveti pregorela sijalica već duže vreme kao i na bočnom putu ka broju 31.
N/A