Goran Roganović
Javna rasveta
Bogoljuba Mihailovića 43-49, Vranić
Ne rade četri sijalična mesta u nizu već duži vremenski period, pa je kretanje u noćnim uslovima u tom delu ulice otežano.
Poštovanje, prijavljeno JP"Direkciji za razvoj i izgradnju" opština Barajevo. SITUACIONI CENTAR Servis 48 sati