OŠ "Pavle Popović"
Javna rasveta
Trg palih boraca 3
Javna rasveta u okolini i dvorištu škole je upaljena tokom dana.
Poštovani, Vaš problem smo uputili i prijavili EDB Barajevo. SITUACIONI CENTAR Servis 48 sati