N/A
Urbanizam i izgradnja
Boždarevac
Da li je dozvoljeno podizanje objekta i prikljucenje na struju na parceli 1219
N/A