Miklavž Silić
Ostalo/Ne znam
Bukovačka br.6, Vranić
Nakon oluja od prosle nedelje, na adresi Bukovačka br.4 (njiva), a u naseljenoj ulici, nalaze se dva stabla topole sklona padu, a naslanjaju se na strujne kablove. Jedno stablo je sasvim suvo. Napominjem da je tokom oluje treca topola pala i srećom nije nanela veću štetu. pozdrav.
N/A