Ljiljana Lečić
Javna rasveta
Ulica Đure Mitrovića
U ulici Đure Mitrovića od stadiona fk Vranić, prema Taraišu, nema ulične rasvete, ne postoje. U pitanju je 5 bandera, kada bi se stavilo na dve bilo bi mnogo bolje. Deca iz Tariša se uveče vrećaju sa treninga po mraku. Molila bi ako može da se stave bar dve sijalice. Hvala
N/A