Bojan Ivković
Smeće i divlje deponije
Vojislava Damjanovića 2d
Smeće je razbacano oko kontejnera i zatrpani su kanali za vodu tim smecem i raznim otpacima
N/A