Radiša Milićević
Javna rasveta
Lazarevačka 14 Vranić (preko puta EKO pumpe na magistrali)
U celoj ulici radi samo jedna sijalica na banderama, već 2 godine niko ne izlazi na teren i pored brojnih poziva, a broj obijanja šupa i kuća je u porastu
Poštovani, Od JP"Direkcija za razvoj i izgradnju opštine Barajevo"smo dobili odgovor da će sijalice biti zamenjene do kraja ovog ili narednog meseca.