Bojana Sinanovic
Ostalo/Ne znam
Zivka Ivanovica Ravni Gaj
kada ce biti asfaltirana ulica Zivka Ivanovica u Ravnom Gaju,a koja ja bila u planu za asfaltiranje pre dve godine?!?
Poštovana! Odgovarajući na Vaše pitanje vezano za asfaltiranje ulice Živka Ivanovića u Ravnom Gaju ističemo sledeće: Opština Barajevo Direkciji za puteve Grada Beograda,za svaku kalendarsku godinu,dostavlja predlog asfaltiranja i sanacije ulica na teritoriji opštine,a konačnu odluku šta će se od predloženog realizovati donosi Direkcija za puteve, shodno svojim kriterijumima i raspoloživim finansijskim sredstvima.Ako ste opštini dostavili zahtev to će o Vašem zahtevu biti odlučivano prilikom izrade predloga asfaltirnja i sanacije ulica u 2014.godini.Takodje prilikom utvrdjivanja prioriteta uzima se u obzir broj stalnih stanovnika,da li se ulica koristi za javni saobraćaj ili za prilaz objektima od opšteg značaja.Napominjemo da konačnu odluku donosi Direkcija za puteve Grada Beograda.